Logo
Prva stran  :  DSU d.o.o.
Natisni
DSU d.o.o.

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

Telefon: 01/5894-800
Telefaks: 01/5894-859

E-pošta:
info@dsu.si
Spletni naslov: www.dsu.si

Transakcijski račun: IBAN KODA
02923-0090481255 (Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana)
02923-0253101949 (Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana)

Identifikacijska številka DDV:
SI63283786
 
Matična številka: 1646877
 
Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vložku št. 1/34946/00
Vrednost osnovnega kapitala je 1.810.999,39 EUR.
 
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Lastništvo: D.S.U., d.o.o. je v 100 % lasti Republike Slovenije
 
Direktor: mag. Marjan Podgoršek

Nadzorni svet:
  • Luka Brezovec - predsednik nadzornega sveta (izjava)
  • Jan Kobler - namestnik predsednika nadzornega sveta (izjava)
  • mag. Urška Gašperlin - članica nadzornega sveta (izjava)


  Organiziranost družbe
  O družbi DSU
  Poslovanje družbe
Omejitev odgovornosti    |    Pravne informacije
@D.S.U., 2009. Vse pravice pridržane.