Logo
Prva stran  :  SMELT sejne sobe in dvorane
Natisni
SMELT sejne sobe in dvorane

SMELT sejne sobe in dvorane
Dunajska cesta 160
1000  Ljubljana

Kontakt:
Polona Omejc
T: 01/5894-860
 

KONGRESNA DEJAVNOST SMELT                               Na stičišču poslovnih poti

Predstavitev

Poslovna stavba SMELT ponuja tudi visoko kvalitetne kongresne storitve. Kongresni center sestavljajo velika konferenčna dvorana in tri manjše sejne sobe. Vsi prostori so opremljeni s sodobno tehnično opremo. Lastna tehnična ekipa lahko po želji naročnika zagotovi celovito in profesionalno organizacijo dogodkov.

Velika parkirna hiša z 850 parkirnimi mesti je neposredno povezana s poslovno stavbo in dostopna 24 ur dnevno.

Konference in predavanja

Sodoben manjši kongresni center, ki je opremljen po visokih tehničnih standardih, zagotavlja brezhibno izvedbo tako najzahtevnejših poslovnih srečanj, kot sproščenih družabnih dogodkov. Sejne sobe so različnih velikosti, povezuje jih skupno preddverje, ki sprejme do 100 oseb.

Avla oz. veliko preddverje sejne dvorane je idealno za druženja med odmori, za pogostitev ali namestitev hladno-toplega bifeja. Primerno je tudi za sprejeme, bankete in družabna srečanja s cocktaili; v njem pa je mogoče organizirati tudi razstave in druge spremljajoče dogodke.

Tehnična oprema

Kongresni center, v katerem so sejne sobe z dnevno svetlobo, je opremljen s sodobno in uporabniku prijazno tehnično opremo.

V veliki dvorani in sejnih sobah nudimo:

 • osnovno ozvočenje
 • projekcijsko platno
 • LCD projektor
 • govorniški pult z mikrofonom
 • predsedniško omizje z mikrofoni
 • LAN in WLAN povezavo z internetom,...

dodatno tudi:

 • najem recepcijskih pultov,
 • možnost dodatne – scenske osvetlitve, ki jo je možno proklopiti na obstoječo instalacijo
 • postavitev odra (tudi večjih dimenzij),
 • opreme za simultano prevajanje vključno s kabinami za prevajalce,

opcijsko:

 • pripravo in oblikovanje materialov za pripravo in izvedbo dogodka,
 • oblikovanje in izvedbo vabil, meni kartic in ostalih tiskovin,
 • najem osebja za izvedbo prireditev (tehnično osebje, hostese, varnostniki),
 • svetovanje za pripravo in izvedbo prireditev, …..


POGOJI DELOVANJA KONGRESNEGA CENTRA


TRAJANJE IN OBSEG PRIREDITVE

Trajanje prireditve: trajanje prireditev načeloma ni omejena, saj je v poslovni stavbi zagotovljena 24-urna recepcijska in varnostna služba

Obseg prireditve glede na število oseb: Najemnik pri pripravi prireditve upošteva kapaciteto posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

Delovni čas kongresnega centra
 

 • Celodnevni najem:
  Delovni čas: od 08:00 do 23:00.
 • Poldnevni najem:
  Delovni čas: od 08:00 do 23:00.
  Največje število ur: 6.
    

Delovni čas tehničnega in kongresnega osebja

Redni delovni čas:

 • Dopoldan: od 08:00 do 15:00.
 • Popoldan: od 15:00 do 23:00.


Izredni delovni čas

 • Večerni termin po 23:00 uri
 • Nedelje in prazniki

CENIK KONFERENČNE DVORANE IN SEJNIH SOB SMELT

PROSTOR
VELIKOST
OPIS
SEDEŽNA POSTAVITEV
CENA (brez DDV)
113 m2
70 sedežev
razred/učilnica
50 EUR/uro
40 m2
16 sedežev
oval, podkev
20 EUR/uro
31 m2
20 sedežev
oval, podkev
20 EUR/uro
520 m2 (dvorana) in 210 m2(predverje za sprejem, razstave...)
450 sedežev
amfiteater, fiksen oder
260 EUR/uro
poldnevni najem (do 6h) - 1.000 EUR
celodnevni najem (nad 6 ur) - 1.300 EUR
320 m2
banket, sprejem, razstava
200 - 300 EUR
poldnevni najem (do 6h) - 200 EUR
celodnevni najem (nad 6 ur) - 300 EUR
POPUSTI
A. Najem 2. dan v letu (bodisi v sklopu večdnevnega dogodka bodisi kot samostojen dogodek)
10 % na osnovno ceno
B. Najem 3. in vsak nadaljnji dan v letu (bodisi v sklopu večdnevnega dogodka bodisi kot samostojen dogodek)
20 % na osnovno ceno
C. Skupni najem dvorane in vseh sejnih sob
10 % na osnovno ceno
Opomba: Popust pod C. se obračuna na končno ceno, kot je določena po morebitnem obračunanem popustu pod A. oziroma B.

  

PLAČILO ZARADI ODPOVEDI
do vključno 5. dan pred izvedbo:
20% cene
 
4. ali 3. ali 2. dan pred izvedbo:
50 % cene
 
en dan pred izvedbo:
80 % cene
 

Veljavnost cenika od 01.01.2013

 

REKLAMACIJE

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi.

PRIPRAVA IN SPREMEMBA POSTAVITVE DVORANE

V primeru prireditev, ki zahtevajo daljšo tehnično pripravo, se zaračunava pripravljalni dan v višini poldnevnega najema dvoran. V ceno pripravljalnega dne je vključen dežurni tehnik kongresnega centra. Terminsko se priprava dvoran lahko izvaja v okviru rednega delovnega časa tehničnega osebja poslovne stavbe.

SPREMEMBA POSTAVITVE DVORANE

Scenska in tehnična oprema mora biti potrjena najpozneje 7 dni pred dogodkom. Zadnja sprememba načina postavitve (stolov) dvorane (ki ne sme presegati 20 % predhodno potrjenega števila) se upošteva največ 2 dni pred dogodkom. Dodatna naročila dan pred ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah možnih kapacitet, ter se zaračunajo s pribitkom 50% na enoto.

Pri opremi za izvedbo prireditve je potrebno upoštevati hišni red v poslovni stavbi Smelt. Postavljanje dodatnih scenskih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti tehničnega osebja upravljavca poslovne stavbe. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. V primeru poškodbe ali odtujitve si DSU d.o.o. pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v višini popravila ali nadomestila uničene opreme. Prav tako ni dovoljeno lepljenje v poslovni stavbi, njeni okolici in dvoranah. DSU d.o.o. si za morebitne poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.

GOSTINSKE STORITVE

Za potrebe pogostitve v okviru prireditev sta v poslovni stavbi na voljo restavracija Palača Smelt in Bistro Avia. Za gostinsko ponudbo se lahko naročniki dogovorijo s kongresnim osebjem.

ZAVAROVANJE PRIREDITVE

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je tudi poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo prireditve.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah DSU d.o.o. ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Določilo velja tudi za površine hotelskega parka. Sanacijo nastale škode organizira DSU d.o.o.. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

Osnovni podatki za ponudbo

Ime

Podjetje

E-pošta

Telefon

Vsebina povpraševanja

Kontakt

 


  Dvorana SMELT
  Sejne sobe
Omejitev odgovornosti    |    Pravne informacije
@D.S.U., 2009. Vse pravice pridržane.