NAJEM SEJNIH SOB IN KONGRESNE DVORANE

SMELT sejne sobe in dvorane

Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

Stik:

Polona Omejc
E-naslov: polona.omejc@dsu.si
Tel. št.: 01/58 94 860

 

KONGRESNA DEJAVNOST SMELT - Na stičišču novih poti.

Predstavitev

V poslovni stavbi SMELT ponujamo visokokakovostne kongresne storitve. Kongresni center sestavljajo velika konferenčna dvorana in tri manjše sejne sobe. Vsi prostori so opremljeni s sodobno tehnično opremo. Lastna tehnična ekipa lahko na željo naročnika zagotovi celovito in profesionalno organizacijo dogodkov.
Velika parkirna hiša z 850 parkirnimi mesti je neposredno povezana s poslovno stavbo in dostopna 24 ur dnevno.

Konference in predavanja

Sodoben manjši kongresni center, ki je opremljen po visokih tehničnih standardih, zagotavlja brezhibno izvedbo tako najzahtevnejših poslovnih srečanj kot sproščenih družabnih dogodkov. Sejne sobe so različnih velikosti, povezuje jih skupno preddverje, ki sprejme do 100 ljudi.
Avla oziroma veliko preddverje sejne dvorane je idealno za druženja med odmori, pogostitev ali namestitev hladno-toplega bifeja. Primerno je tudi za sprejeme, bankete in družabna srečanja s cocktaili; v njem je mogoče organizirati tudi razstave in druge spremljajoče dogodke.

Tehnična oprema

Kongresni center, v katerem so sejne sobe z dnevno svetlobo, je opremljen s sodobno in uporabniku prijazno tehnično opremo.

V veliki dvorani in sejnih sobah nudimo:

 • osnovno ozvočenje,
 • projekcijsko platno,
 • LCD-projektor,
 • govorniški pult z mikrofonom,
 • predsedniško omizje z mikrofoni,
 • LAN in WLAN povezavo z internetom,

dodatno tudi:

 • najem recepcijskih pultov,
 • možnost dodatne – scenske osvetlitve, ki jo je mogoče priklopiti na obstoječo elektroinštalacijo,
 • postavitev odra (tudi večjih dimenzij),
 • opremo za simultano prevajanje, vključno s kabinami za prevajalce.
Pogoji delovanja kongresnega centra

Trajanje in obseg prireditve

Trajanje prireditve načeloma ni omejeno, saj je v poslovni stavbi zagotovljena 24-urna recepcijska in varnostna služba.
Obseg prireditve glede na število ljudi: najemnik pri pripravi prireditve upošteva zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

Delovni čas kongresnega centra 

 • Celodnevni najem: od 8.00 do 23.00.
 • Poldnevni najem: od 8.00 do 23.00 (največje število ur: 6).

Delovni čas tehničnega in kongresnega osebja

Redni delovni čas:

 • Dopoldan: od 8.00 do 15.00
 • Popoldan od 15.00 do 23.00

Izredni delovni čas

 • Večerni termin po 23. uri
 • Nedelje in prazniki
Cenik konferenčne dvorane in sejnih sob Smelt
PROSTOR VELIKOST OPIS SEDEŽNA POSTAVITEV CENA (brez DDV)
sejna soba 1 113 m2 70 sedežev razred/učilnica 50 EUR/uro
sejna soba 2 40 m2 16  sedežev oval, podkev 20 EUR/uro
sejna soba 3 31 m2 20  sedežev oval, podkev 20 EUR/uro
dvorana 520 m2 450  sedežev amfiteater, stalen odder 260 EUR/uro*
avla - preddverje 320 m2   banket, sprejem, razstava 200-320 EUR/uro**

*: poldnevni najem (do 6 ur): 1.000 EUR, najem od 6 do 8 ur: 1.300 EUR, celodnevni najem (nad 8 ur): 1.600 EUR.
**: poldnevni najem (do 6 ur): 200EUR, najem od 6 do 8 ur: 260 EUR, celodnevni najem (nad 8 ur): 320 EUR.

NAJEM MED VIKENDI IN PRAZNIKI:  Cena najema ob sobotah, nedeljah in praznikih je 20% višja od cene najema med delavnikom.

Drugo

 • Najemne cene vključujejo do 2 uri priprave pred dogodkom. Vsaka nadaljna ura se zaračuna 25 EUR/uro za sejne sobe in 45 EUR/uro za dvorano (če je potrebna pristonost več kot ene osebe s strani upravnika poslovne stavbe Smelt, se cena obračuna za vsako osebo posebej) 
 • Za oglaševanje tretjega ponudnika na dogodku, ki ni hkrati tudi najemnik dvorane ali sejne sobe, je potrebno soglasje DSU. Glede na konkreten obseg oglaševanja ima DSU pravico zaračunati dodatno nadomestilo, ki se dogovori glede na vrsto in obseg oglaševanja. 
 • Pogostitev (kava, prigrizki, catering) za dogodke v poslovni stavbi Smelt zagotavlja Gostinstvo – Prehrana palača Smelt, ki ima v objektu svojo kuhinjo in bogato tradicijo v pripravi različnih pogostitev. Svojo ponudbo prilagodi vsaki želji in vsakemu formatu dogodkov. V primeru zunanjih izvajalcev cateringa se zaradi logističnih razlogov zaračuna dodatnih 500 EUR brez DDV. 

Organizacijska podpora osebja

 • V ceno najema kongresne dvorane je upoštevano delo enega tehnika za tehnično podporo glede delovanja tehnične opreme. V kolikor se izkaže, da sta zaradi obsežnosti dogodka potrebna dva tehnika, se delo drugega tehnika zaračuna 25 EUR/uro.
 • V ceno najema katerekoli sejne sobe je vključena tehnična pomoč na začetku dogodka (ob priklopu). V kolikor je zaradi narave dogodka potrebna prisotnost tehnika na samem dogodku, se njegova prisotnost zaračuna 25 EUR/uro.
 • Podpora tehničnega osebja za pripravo in vzpostavitev stanja zunaj standardne postavitve infrastrukture se zaračuna 25 EUR/uro.
 • V primeru prireditev, ki zahtevajo tehnično pripravo že en dan pred dogodkom, se zaračunava pripravljalni dan v višini poldnevnega najema dvoran. V ceno pripravljalnega dne je vključen dežurni tehnik kongresnega centra. Terminsko se priprava dvoran lahko izvaja v okviru rednega delovnega časa tehničnega osebja poslovne stavbe.

Popusti

 • A: 10 % na osnovno ceno - najem drugi dan v letu (bodisi v sklopu večdnevnega dogodka bodisi kot samostojen dogodek).
 • B:  20 % na osnovno ceno - najem tretji in vsak nadaljnji dan v letu (bodisi v sklopu večdnevnega dogodka bodisi kot samostojen dogodek).
 • C: 10 % na osnovno ceno - skupni najem dvorane in vseh sejnih sob.

Opomba: Popust pod C se obračuna na končno ceno, kot je določena po morebitnem obračunanem popustu pod A oziroma B.

Plačilo zaradi odpovedi

 • 20 % cene: do vključno 5. dan pred izvedbo
 • 50 % cene: 4. ali 3. ali 2. dan pred izvedbo
 • 80 % cene: en dan pred izvedbo

Veljavnost cenika od 1. januarja 2020.

Reklamacije

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi.

Priprava in sprememba postavitve dvorane

Za prireditev, ki zahteva daljšo tehnično pripravo, se zaračunava pripravljalni dan v višini poldnevnega najema dvoran. V ceno pripravljalnega dne je vključen dežurni tehnik kongresnega centra. Terminsko je pripravo dvoran mogoče izvajati v okviru rednega delovnega časa tehničnega osebja poslovne stavbe.

Sprememba postavitve dvorane

Naročilo scenske in tehnične opreme mora biti potrjeno najpozneje 7 dni pred dogodkom. Zadnjo spremembo načina postavitve stolov v dvorani (ki ne sme presegati 20 odstotkov predhodno potrjenega števila) upoštevamo največ 2 dni pred dogodkom. Dodatna naročila dan pred dogodkom ali na dan dogodka upoštevamo le v mejah prostorskih zmogljivosti in zaračunamo s pribitkom 50 odstotkov na enoto.

Pri opremi za izvedbo prireditve je treba upoštevati hišni red v poslovni stavbi Smelt. Postavljanje dodatnih scenskih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti tehničnega osebja upravljavca poslovne stavbe. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. V primeru poškodbe ali odtujitve si D. S. U., d. o. o., pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v višini popravila ali nadomestila uničene opreme. Prav tako ni dovoljeno lepljenje v poslovni stavbi, njeni okolici in dvoranah. D. S. U., d. o. o., si za morebitne poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.

Gostinske storitve

Pogostitev (kava, prigrizki, catering) za dogodke v poslovni stavbi Smelt zagotavlja Gostinstvo – Prehrana palača Smelt, ki ima v objektu svojo kuhinjo in bogato tradicijo v pripravi različnih pogostitev. Svojo ponudbo prilagodi vsaki želji in vsakemu formatu dogodkov. 

Zavarovanje prireditve

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo prireditve.

Odgovornost za škodo

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oziroma površinah, na drugih prostorih in napravah D. S. U., d. o. o., ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode organizira D. S. U., d. o. o. Najemnik je odgovoren tudi za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

Sejne sobe

V poslovni stavbi SMELT imamo tri manjše sejne sobe različnih velikosti. Povezuje jih skupno preddverje, ki sprejme do 100 ljudi. Vse sejne sobe imajo naravno svetlobo, omogočajo pa tudi možnost popolne zatemnitve. Postavitev stolov in miz je stalna.

Naše prednosti:

 • veliko preddverje,
 • neposredna povezava s preddverjem,
 • neposreden vnos večjih razstavnih eksponatov ali materialov,
 • bližina bistroja,
 • bližina parkirnih prostorov.

Tehnična oprema

 • LCD-projektor,
 • platno,
 • LAN in WLAN povezava z internetom.

Cenik

PROSTOR VELIKOST OPIS SEDEŽNA POSTAVITEV CENA (brez DDV)
sejna soba 1 113 m2 70 sedežev razred/učilnica 50 EUR/uro
sejna soba 2 40 m2 16  sedežev oval, podkev 20 EUR/uro
sejna soba 3 31 m2 20  sedežev oval, podkev 20 EUR/uro

NAJEM MED VIKENDI IN PRAZNIKI:  Cena najema ob sobotah, nedeljah in praznikih je 20% višja od cene najema med delavnikom.

Plačilo zaradi odpovedi:

 • 20 % cene: do vključno 5. dan pred izvedbo
 • 50 % cene: 4. ali 3. ali 2. dan pred izvedbo
 • 80 % cene: en dan pred izvedbo

Veljavnost cenika od 1. januarja 2020.

Kongresna dvorana SMELT

Dvorana Smelt je primerna za vse vrste poslovnih dogodkov, še posebej pa za zahtevnejše seminarje in kongrese, skupščine, družabna srečanja in protokolarne sprejeme. Njena prednost je veliko preddverje, ki poleg organizacije družabnega dela omogoča tudi neposreden vnos večjih razstavnih eksponatov ali materialov.

Naše prednosti:

 • veliko preddverje,
 • neposredna povezava s preddverjem,
 • neposreden vnos večjih razstavnih eksponatov ali materialov,
 • bližina bistroja,
 • bližina parkirnih prostorov.

Preddverje dvorane

Primerno za dobrodošlico ob dišeči kavi, registracijo udeležencev seminarjev in kongresov, deljenje materialov pred dogodkom ali po njem, aktivna kosila (bife), kot razstavni prostor ob dogodkih v dvorani, za razstavo ali prijetno večerno druženje.

Avla

Avla oziroma veliko preddverje sejnih sob je idealno za druženja med odmori, pogostitev ali namestitev hladno-toplega bifeja. Primerno je tudi za sprejeme, bankete in družabna srečanja s cocktaili, v njem pa je mogoče organizirati tudi razstave in druge spremljajoče dogodke.

Tehnična oprema

 • osnovno ozvočenje,
 • projekcijsko platno,
 • LCD-projektor ,
 • govorniški pult z mikrofonom,
 • predsedniško omizje z mikrofoni,
 • LAN in WLAN povezava z internetom.

Cenik

PROSTOR VELIKOST OPIS SEDEŽNA POSTAVITEV CENA (brez DDV)
dvorana 520 m2 450  sedežev amfiteater, stalen odder 260 EUR/uro*
avla - preddverje 320 m2   banket, sprejem, razstava 200-320 EUR/uro**

*: poldnevni najem (do 6 ur): 1.000 EUR, najem od 6 do 8 ur): 1.300 EUR, celodnevni najem (nad 8 ur): 1.600 EUR.
**: poldnevni najem (do 6 ur): 200EUR, najem od 6 do 8 ur): 260 EUR, celodnevni najem (nad 8 ur): 320 EUR.

NAJEM MED VIKENDI IN PRAZNIKI:  Cena najema ob sobotah, nedeljah in praznikih je 20% višja od cene najema med delavnikom.

Drugo:

 • Najemne cene vključujejo do 2 uri priprave pred dogodkom. Vsaka nadaljna ura se zaračuna 25 EUR/uro za sejne sobe in 45 EUR/uro za dvorano (če je potrebna pristonost več kot ene osebe s strani upravnika poslovne stavbe Smelt, se cena obračuna za vsako osebo posebej) 
 • Za oglaševanje tretjega ponudnika na dogodku, ki ni hkrati tudi najemnik dvorane ali sejne sobe, je potrebno soglasje DSU. Glede na konkreten obseg oglaševanja ima DSU pravico zaračunati dodatno nadomestilo, ki se dogovori glede na vrsto in obseg oglaševanja. 
 • Pogostitev (kava, prigrizki, catering) za dogodke v poslovni stavbi Smelt zagotavlja Gostinstvo – Prehrana palača Smelt, ki ima v objektu svojo kuhinjo in bogato tradicijo v pripravi različnih pogostitev. Svojo ponudbo prilagodi vsaki želji in vsakemu formatu dogodkov. V primeru zunanjih izvajalcev cateringa se zaradi logističnih razlogov zaračuna dodatnih 500 EUR brez DDV. 

Organizacijska podpora osebja:

 • V ceno najema kongresne dvorane je upoštevano delo enega tehnika za tehnično podporo glede delovanja tehnične opreme. V kolikor se izkaže, da sta zaradi obsežnosti dogodka potrebna dva tehnika, se delo drugega tehnika zaračuna 25 EUR/uro.
 • Podpora tehničnega osebja za pripravo in vzpostavitev stanja zunaj standardne postavitve infrastrukture se zaračuna 25 EUR/uro.
 • V primeru prireditev, ki zahtevajo tehnično pripravo že en dan pred dogodkom, se zaračunava pripravljalni dan v višini poldnevnega najema dvoran. V ceno pripravljalnega dne je vključen dežurni tehnik kongresnega centra. Terminsko se priprava dvoran lahko izvaja v okviru rednega delovnega časa tehničnega osebja poslovne stavbe.

Plačilo zaradi odpovedi:

 • 20 % cene: do vključno 5. dan pred izvedbo
 • 50 % cene: 4. ali 3. ali 2. dan pred izvedbo
 • 80 % cene: en dan pred izvedbo

 

Veljavnost cenika od 1. januarja 2020.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA NAJEM

SMELT sejne sobe in dvorane

Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

Polona Omejc
E-naslov: polona.omejc@dsu.si
Tel. št.: 01/58 94 860