INVESTICIJSKA POLITIKA

DSU odločitev za izvedbo naložb v nepremičnine (zemljišče, poslovni objekt, parkirna mesta, novogradnja ipd.) sprejme ob presoji usklajenosti posamezne naložbe s strategijo družbe, njenimi dolgoročnimi in srednjeročnimi naložbenimi cilji, potrjenimi načrti ter ob pogoju, da naložba dosega pričakovano donosnost oziroma zadosti investicijskim kriterijem (neto sedanja vrednost, notranja stopnja donosa, doba vračanja investicije ipd.). Skladno z leta 2016 posodobljeno Metodologijo za oceno ekonomske upravičenosti investicij se za vsako potencialno naložbo preverjajo standardni dinamični kazalniki ekonomske upravičenosti investiranja, s pomočjo katerih se ugotavlja, ali je investicija ekonomsko upravičena ali ne.

Investicije se izvajajo bodisi za vnaprej znanega kupca ali najemnika bodisi z namenom trženja na prostem trgu.

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE ZA ZNANEGA KUPCA/NAJEMNIKA

Pri pridobivanju ali graditvi nepremičnine za znanega kupca ali najemnika na prvem mestu upoštevamo zahtevane tehnične karakteristike objekta, vključno z njegovo mikrolokacijo, notranjo opremljenostjo, načrtovanimi stroški obratovanja ter zlasti ciljno kupnino oziroma najemnino.

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE ZA TRŽENJE NA PROSTEM TRGU

Odločanje za investicije v nepremičnine za trženje na prostem trgu temelji na celoviti analizi trenutnih potreb in konservativni oceni pričakovanega srednje- in dolgoročnega razvoja nepremičninskega trga. Za investiranje za prosti trg veljajo strožji pogoji in kriteriji.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

Prodaja in nakup nepremičnin

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ