NEPREMIČNINSKI PORTFELJ

 

Družba DSU je lastnica oziroma solastnica naslednjih naložbenih nepremičnin:

  • poslovni objekt Palača D. S. U., Litostrojska 54, Ljubljana,
  • poslovna stavba F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
  • poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana,
  • poslovni objekt Tržaška 21, Ljubljana,
  • del poslovno-hotelskega objekta Kras, Tržaška cesta 1, Postojna,
  • poslovna stavba Metalna, Zagrebška 20, Maribor,
  • poslovna stavba Dunajski kristali, Štukljeva ulica 40,42,44, Ljubljana,
  • poslovna stavba Dunajska 48, Ljubljana,
  • poslovna stavba Modri Kvadrat, Davčna ulica 1, Ljubljana.

Skupna površina poslovnih objektov presega 100.000 m2.

DSU poslovne prostore oddaja v najem organom državne uprave in zasebnim najemnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje; tudi v pogodbah za določen čas so dogovorjena dolgoročna (večletna) najemna razmerja.

 

Palača D.S.U., Ljubljana

Največji poslovni objekt v lasti DSU ima skupno neto površino 35.399,86 m2 ter dodatnih 355 zunanjih parkirnih mest. Objekt je bil zgrajen leta 2011.
Upravljanje objekta izvaja DSU s svojimi zaposlenimi. Najemniki so Ministrstvo za notranje zadeve RS, Statistični urad RS, Uprava RS za jedrsko varnost in Slorest, d. o. o.  


Poslovna stavba F2, Ljubljana

Skupna površina poslovnega objekta F2 je 14.155,30 m2, zunanjih parkirnih mest nima. Objekt je bil zgrajen leta 2008.

Zunanjega upravnika objekta F2 na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila izbira najemnik. Najemnik je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.


Poslovna stavba Smelt, Ljubljana

DSU je lastnik 76,658 odstotka poslovne stavbe Smelt skupne površine 13.702,90 m2 s pripadajočimi zemljišči. Solastnica preostalega dela stavbe je družba KAD, d. d., ki ima v lasti 23,342 odstotka stavbe. Objekt je bil zgrajen leta 1986.

Upravljanje objekta izvaja DSU s svojimi zaposlenimi. DSU ima v poslovni stavbi svoj sedež in poslovne prostore za lastne potrebe.


Del poslovno-hotelskega objekta Kras, Postojna

DSU je lastnik dela poslovno-hotelskega objekta Kras, ki ima neto površino poslovnih prostorov 1.947,35 m2 in devet parkirnih mest. Objekt je bil zgrajen leta 2009.

Za upravljanje objekta je odgovoren najemnik, ki izvajalca izbira skladno z zakonodajo s področja javnih naročil. Najemnik je Finančni urad Postojna.


Poslovna stavba Metalna, Zagrebška 20, Maribor

Poslovna zgradba obsega 4.398 m2 neto površin s pripadajočim zemljiščem, na katerem je približno 100 parkirnih mest. Nekaj deset metrov oddaljeno je dodatno zunanje parkirišče s 86 parkirnimi mesti.


Poslovni objekt Dunajski kristali, Štukljeva 40,42,44, Ljubljana

DSU je lastnica dveh stolpičev v poslovnem kompleksu Dunajskih kristalov s skupno neto površino 8.100 m2 ter 441 parkirnih mest, od katerih je 175 parkirnih mest namenjenih za potrebe parkiranja obiskovalcem (javni del parkirne hiše), 266 parkirnih mest pa abonentom oz. najemnikom poslovnega kompleksa. Najemnik stavbe je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 


Poslovni objekt Dunajska 48, Ljubljana

DSU ima v lasti drugo in tretje nadstropje poslovnega objekta na Dunajski 48, neto površine  1.785,50 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah. Objekt zgrajen 1974 je delno obnovljen in dobro vzdrževan.  Najemnik prostorov je Ministrstvo RS za okolje in prostor. 


Poslovni objekt Modri kvadrat, Davčna ulica 1, Ljubljana

Družba D.S.U., d.o.o., Ljubljana je lastnica dela poslovnega objekta Modri kvadrat v skupni izmeri 15.870 m2, ki se nahaja na Davčni ulici 1 v Ljubljani. 


Poslovna stavba Tržaška 21 , Ljubljana

DSU je lastnik večinskega dela 11 etažne poslovne stavbe na Tržaški 21 zgrajene v letu 2002. Lastništvo zajema 5.006,50 m2 poslovnih prostorov, 284,5 m2 arhivskih prostorov in 41 parkirnih mest. Pritličje in mezanin objekta je v lasti drugih.

Objekt je polno zaseden. Za izbor upravnika stavbe je pooblaščen večinski najemnik, Ministrstvo za javno upravo.


PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ