NEPREMIČNINSKI PORTFELJ

 

Družba DSU je lastnica oziroma solastnica naslednjih naložbenih nepremičnin:

  • poslovni objekt Palača D. S. U., Litostrojska 54, Ljubljana,
  • poslovna stavba F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
  • poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana,
  • poslovni objekt Tržaška 21, Ljubljana,
  • del poslovno-hotelskega objekta Kras, Tržaška cesta 1, Postojna,
  • poslovna stavba Metalna, Zagrebška 20, Maribor,
  • poslovna stavba Dunajski kristali, Štukljeva ulica 40,42,44, Ljubljana,
  • poslovna stavba Dunajska 48, Ljubljana,
  • poslovna stavba Modri Kvadrat, Davčna ulica 1, Ljubljana.

Skupna površina poslovnih objektov presega 117.000 m2.

DSU poslovne prostore oddaja v najem organom državne uprave in zasebnim najemnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje; tudi v pogodbah za določen čas so dogovorjena dolgoročna (večletna) najemna razmerja.

 

Palača D.S.U., Litostrojska 54, Ljubljana

Največji poslovni objekt v lasti DSU ima skupno neto površino 35.399,86 m2 ter dodatnih 355 zunanjih parkirnih mest. Objekt je bil zgrajen leta 2011. Upravljanje objekta izvaja DSU s svojimi zaposlenimi. Lastniški delež DSU je 100%.

Najemniki so Ministrstvo za notranje zadeve RS, Statistični urad RS, Uprava RS za jedrsko varnost in Slorest, d. o. o.  


Poslovna stavba F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana

Skupna površina poslovnega objekta F2 je 14.155,30 m2, zunanjih parkirnih mest nima. Objekt je bil zgrajen leta 2008. Lastniški delež DSU je 100%.

Zunanjega upravnika objekta F2 na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila izbira najemnik. Najemnik je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.


Poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana

DSU je od junija 2022, ko je bil odkupljen delež KAD-a, 100% lastnik poslovne stavbe SMELT skupne površine 13.703,90 m2 s pripadajočimi zemljišči. Objekt je bi zgrajen leta 1986.

Upravljanje objekta izvaja DSU s svojimi zaposlenimi. DSU ima v poslovni stavbi svoj delež in posebne prostore za lastne potrebe.

Večji najemniki v objektu so Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tržni inšpektorat RS, poslovalnica Nove KBM. 


Del poslovno-hotelskega objekta Kras, Tržaška cesta 1, Postojna

DSU je lastnik dela poslovno-hotelskega objekta Kras, ki ima neto površino poslovnih prostorov 1.947,35 m2 in devet parkirnih mest. Objekt je bil zgrajen leta 2009. Lastniški delež DSU je 27,30%.

Za upravljanje objekta je odgovoren najemnik, ki izvajalca izbira skladno z zakonodajo s področja javnih naročil. Večinski najemnik je Finančni urad Postojna, v objektu se nahajata izpostavi ZZZS Postojna in CSD Primorska-Notranjska.


Poslovna stavba Metalna, Zagrebška 20, Maribor

Poslovna stavba obsega 4.398 m2 neto površin s pripadajočim zemljiščem, na katerem  je približno 100 parkirnih  mest. V letih 2021 in 2022 je bilo na objektu izvedenih kar nekaj investicij, predvsem v smislu nadgradnje energetske učinkovitosti. Zamenjalo se je stavbno pohištvo, izdelala toplotno-izolacijska fasada, postavila se je sončna elektrarna na streho objekta.

DSU je del prostorov leta 2021 prodal Mestni občini Maribor, tako, da se je lastniški delež DSU na objektu zmanjšal na 84,88%. 

Mestna občina Maribor je tudi najemnik dela prostorov v objektu.

 


Poslovni objekt Dunajski kristali, Štukljeva 40,42,44, Ljubljana

DSU je 100% lastnica dveh stolpičev v poslovnem kompleksu Dunajskih kristalov s skupno neto površino 8.100 m2 ter večinski lastnik garažne hiše s lastniškim deležem 76,52 %, kar predstavlja 440 parkirnih mest, od katerih je 175 parkirnih mest namenjenih za potrebe parkiranja obiskovalcev (javni del parkirne hiše), 265 parkirnih mest pa abonentom oziroma najemnikov poslovnega kompleksa.

Najemnika stavbe sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorat RS za delo.


Poslovni objekt, Dunajska 48, Ljubljana

DSU ima v lasti drugo in tretje nadstropje poslovnega objekta na Dunajski 48, neto površine  1.785,50 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah. Objekt, zgrajen 1974 je delno obnovljen in dobro vzdrževan. Lastniški delež DSU je 34,07%.

Najemnik prostorov je Ministrstvo RS za okolje in prostor. 


Poslovni objekt Modri kvadrat, Davčna ulica 1, Ljubljana

Družba D.S.U., d.o.o., Ljubljana je lastnica dela poslovnega objekta Modri kvadrat v skupni izmeri 15.870 m2, ki se nahaja na Davčni ulici 1 v Ljubljani. Lastniški delež DSU je 58,34%.

Najemnik prostorov v lasti DSU je Finančni urad Ljubljana.


Poslovna stavba, Tržaška 21 , Ljubljana

DSU je lastnik večinskega dela 11 etažne poslovne stavbe na Tržaški 21 zgrajene v letu 2002. Lastništvo zajema 5.006,50 m2 poslovnih prostorov, 284,5 m2 arhivskih prostorov in 41 parkirnih mest. Pritličje in mezanin objekta je v lasti drugih. Lastniški delež DSU je 72,69%.

Objekt je polno zaseden. Za izbor upravnika stavbe je pooblaščen večinski najemnik, Ministrstvo za javno upravo.


PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ