POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO

 1. Zagotavljanje nepremičninskih kapacitet javnemu sektorju po konkurenčnih najemnih pogojih
 2. Gospodarno upravljanja lastnih nepremičnin
 3. Izvajanje javnih pooblastil s področja zakonodaje o lastninjenju

VIZIJA

 1. DSU postane vodilna državna nepremičninska družba, ki po konkurenčnih pogojih zagotavlja prostorske kapacitete za potrebe javnega sektorja po pogojih in-house
 2. Zaključek postopkov s področja privatizacije in lastninjenja

STRATEGIJA

 • Poslovni cilji:
  • Pozicioniranje DSU kot ene od vodilnih nepremičninskih družb, ki zagotavlja predvsem kapacitete za potrebe javnega sektorja
  • Oddajanje nepremičnin v najem ali promet z nepremičninami, skladno z investicijsko politiko
  • Učinkovito upravljanje nepremičnin in zadovoljni uporabniki prostorov, ki se skozi nove investicije še izboljšuje
  • Iskanje in izvedba investicijskih priložnosti skladno z investicijsko politiko
  • Razvoj nepremičninskih projektov
  • Naprednost in inovativnost pri spoštovanju okolijskih in energetskih standardov
 • Finančni cilji:
  • Z investicijo v projekt Litostroj-Jug dvig povprečne stopnje bruto donosnosti naložbenih nepremičnin (skladno z investicijsko politiko)
  • Investicija v projekt Litostroj-Jug
  • Projekte voditi na način, da se ves čas ohranja primerna stopnja likvidnosti in solventnosti družbe (ohranitev potrebne likvidnostne rezerve za nemoteno poslovanje DSU in sposobnost poravnave obveznosti na dolgi rok)
 • Nefinančni cilji:
  • Skrb za profesionalizacijo, motiviranost in razvoj zaposlenih
  • Spremljanje donosnosti poslovanja po posameznih področjih delovanja DSU
  • Spremljanje in identifikacija ključnih tveganj in njihovo upravljanje
  • Razvoj sistema korporativnega upravljanja, ki krepi kulturo vzajemnega spoštovanja, odgovornosti, prilagodljivosti in zavedanja pomembnosti doseganja zastavljenih ciljev

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

STRATEŠKI NAČRT POSLOVANJA DSU