JAVNI RAZPISI

2010
2009
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javno zbiranj ponudb za nakup nepremičnine
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javna ponudba za nakup nepremičnine
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javno zbiranj ponudb za nakup poslovnega deleža
1. 01. 2009 - 31. 12. 2009
Javni poziv za zbiranje ponudb za nakup delnic
2007
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup terjatev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje pondb za odkup terjatev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Vabilo k javni dražbi za prodajo delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za odkup ustanoviteljskih pravic IRGO
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup terjatev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup dveh stanovanj v Osijeku, Hrvaška
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Beogradu
1. 01. 2007 - 31. 12. 2007
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Beogradu
2006
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup stanovanj
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Slovenjski Bistrici
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovne stavbe in dvorišča ter stanovanjske stavbe v Spodnji Šiški
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Nepremičnine TDR Ruše, javna dražba
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Nepremičnina Šmartno pri Litiji, javno zbiranje ponudb
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnega deleža
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup dveh parcel
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup enoinpolsobnega stanovanja
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Novem Sadu
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Slovenski Bistrici
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic MK Založba d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družb Semenarna d.d. in Marles d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Bar Tramšek, Slovenska Bistrica
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
MERX v likvidaciji - zbiranje ponudb za nakup zemljišča
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
GLIN Holding v likvidaciji - prodaja terjatev in nepremičnin
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni poziv za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni razpis za izgradnjo parkirišča ob poslovni stavbi "Metalna" Maribor
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic IMP Telekom, Šešir in Termoplasti-Plama
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Rušah in Bistrici pri Rušah
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Šešir d.d. Škofja Loka
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup parcele v k.o. Snežnik
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup dveh počitniških apartmajev na otoku Mali Lošinj, Hrvaška
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin na lokaciji Verd, Vrhnika
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic v lasti SODa, KADa in DSU
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine MERX BC Celje
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v Novem Sadu
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Slovenijavino, Ljubljana
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin na Verdu pri Vrhniki
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Ljubljani Šiška
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup paketa delnic Iskre Telekoma Holding d.d. Kranj
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Metalka Trgovina d.d. Ljubljana
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Metalka Trgovina d.d. Ljubljana
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup terjatve in/ali nepremičnin družbe GLIN HOLDING d.o.o. - v likvidacij
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družb BETI d.d. in STILLES d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel v Mariboru in Leskovi Dolini
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup zemljišč v Republiki Srbiji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovno-skladiščnega kompleksa v Sp. Hočah ter stanovanj
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za odkup ustanoviteljskih pravic v zavodu IRGO
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakupo poslovnih in skladiščnih prostorov Vršac, Srbija
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javna dražba za prodajo delnic družbe STOL d.d. Kamnik
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Srbiji - Vršac
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup garsonjere na Zgornjem Jezerskem
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za odkup terjatev Emo Emajlirnica
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup družbe Industrijski biro d.o.o. - v likvidaciji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup družbe Sončni dom d.o.o.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe TVT Maribor, d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup prostorov v Beogradu
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup parcel k.o. Zgornja Šiška
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup terjatev družbe GLIN Holding d.o.o. – »v likvidaciji«
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnine v Sp. Hočah pri Mariboru
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine k.o. Željne
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup deležev in delnic
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup terjatev
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup deleža PROD - v likvidaciji in DIMNIKARSTVO LJUBLJANA
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe CIMOS d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup dveh stanovanj na Hrvaškem
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v Srbiji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni razpis za prodajo nepremičnin
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni razpis za prodajo parcele k.o. Zadobrova
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega objekta Zagrebška 20, Maribor
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni poziv delničarjem družbe JELOVICA, d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni poziv delničarjem družbe KRISTAL MARIBOR, d.d.
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup dveh stanovanj v Osijeku, Hrvaška
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup terjatev družbe GLIN HOLDING d.o.o. - v likvidaciji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnine v k.o. Snežnik
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup parcel v k.o. Snežnik in k.o. Verd (v PDF formatu)
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javni razpis za nakup naprav za proizvodnjo peska na lokaciji separacije Stanežiče
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Skupni razpis KAD, SOD in DSU za nakup delnic in deležev
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup delnic in poslovnega deleža
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin - Vršac, Srbija
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Poziv za izkaz interesa za nakup družb SMELT INTAG AG Zuerich in GIO - POSLOVNA AVIACIJA
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin družbe PROD d.o.o. - v likvidaciji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin družbe Lesna industrija Idrija d.o.o. - v likvidaciji
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za nakup peska na lokaciji separacija Stanežiče, Ljubljana Šentvid
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup dveh stanovanj v Kočevju
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup parcele v k.o. Spodnje Radvanje
1. 01. 2006 - 31. 12. 2006
Javno zbiranje ponudb za prodajo delnic
2005
2004
1. 01. 2004 - 31. 12. 2004
Seznam javnih razpisov v letu 2004

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ