DEJAVNOST

 

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: DSU) opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

DSU je bila ustanovljena leta 2001 v okviru postopkov preoblikovanja in prenehanja Slovenske razvojne družbe, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SRD). Kot enoosebna družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije je na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: ZPPSRD) 7. maja 2004 prevzela vsa pooblastila, pravice in obveznosti Slovenske razvojne družbe, d. d., v likvidaciji s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije. Gre za številne naloge in premoženje, ki ga DSU upravlja v svojem imenu in za račun Republike Slovenije. Skladno z ZPPSRD tako nadaljuje obsežno in kompleksno dejavnost razreševanja lastninske problematike oziroma zaključevanja postopkov lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, ki so jo predhodno opravljali pravni predniki družbe, to so Sklad RS za razvoj, SRD in Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

Poleg izvajanja javnih pooblastil, ki so povezana tudi s številnimi sodnimi postopki, ki jih vodi DSU, je Vlada Republike Slovenije julija 2007 sprejela sklep o širitvi dejavnosti DSU na področje upravljanja stvarnega premoženja (nepremičnin) ter zagotavljanja prostorskih pogojev za delovanje organov državne uprave in javnega sektorja. DSU je zato začela investirati prosta sredstva v nepremičninske projekte.

 

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ