PAMETNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Poleg opravljanja vloge investitorja in najemodajalca ter s tem povezanega trženja prostih najemnih prostorov DSU svojo dejavnost čedalje bolj krepi na področju upravljanja. DSU sama upravlja poslovne objekte Metalna, Smelt in Palača D. S. U. V zadnjih dveh objektih izvaja tudi vzdrževanje z lastnim kadrom, kar omogoča celovit nadzor nad kakovostjo ter stroški rednega in investicijskega vzdrževanja.

POLITIKA UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN

Cilj politike DSU na področju upravljanja nepremičnin je dolgoročno ohranjanje vrednosti nepremičnin in  konkurenčnosti obstoječih naložb novim projektom na trgu.

Upravljanje nepremičnin obsega preventivno, redno in investicijsko vzdrževanje, sprotno odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zamenjavo dotrajane opreme ter investiranje v trajnostno obnovo poslovnih stavb.

ODGOVORNOST DO OKOLJA

Upravljanje objektov stalno spremlja tudi odgovornost do okolja. Vsa električna energija za poslovne objekte v lasti DSU je pridobljena iz obnovljivih virov. DSU redno sprejema ukrepe za manjšo porabo energentov in vode ter ima v objektih, ki jih upravlja, urejeno ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov. 

USMERJENOST V PRIHODNOST

DSU redno spremlja novosti na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja objektov ter energetske, elektro- in druge opreme. Ob zahtevah za povečanje energetske učinkovitosti stavb pravočasno načrtuje investicijska vlaganja v starejše poslovne objekte, da bi tako ohranila njihovo konkurenčnost na trgu in zadovoljstvo uporabnikov.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ