Spremembe v sestavi nadzornega sveta družbe

30. 05. 2019

Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d., kot ustanovitelj in edini družbenik D.S.U., d.o.o., je dne 28.5.2019 sprejela sklep, s katerim se je seznanila z odstopno izjavo gospoda Mitje Bonclja z mesta člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o. in skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese družbe, imenovala gospo Bojano Novak Hladnik in gospoda Dimitrija Marjanoviča. Novo imenovanima članoma nadzornega sveta prične mandat teči dne 28.5.2019 in traja štiri leta. Članica nadzornega sveta družbe, ki je bila imenovana kot predstavnica zaposlenih, je še gospa Urška Gašperlin.

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ