IMENOVANA STA NOVI GLAVNI DIREKTOR IN DIREKTOR D.S.U., d.o.o., Ljubljana

27. 06. 2019

Nadzorni svet Družbe za svetovanje in upravljanje (D.S.U., d.o.o.) je dne 21.06.2019, zaradi poteka mandata, za mandatno obdobje 01.10.2019 do 30.09.2024, imenoval novega glavnega direktorja družbe, mag. Marjana Podgorška in direktorja družbe, Aleša Resnika. Oba sta bila izbrana s strani nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. v predpisanem izbirnem postopku skladno z Aktom o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o.

Pri izbiri najprimernejših kandidatov je Nadzorni svet upošteval postavljena merila in ugotovitve kadrovske agencije ter skladno z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb izbral najboljšega kandidata za vsako izmed funkcij. Nadzorni svet je pri izbiri poslovodstva upošteval komplementarnost vodstvene ekipe, tako na področju upravljanja premoženja, poslovnih financ, nepremičninskega poslovanja in javnih pooblastil.

Družbo D.S.U. sta od dne 01.10.2015 vodila direktor Tomaž Klemenc in prokurist Janez Tomšič.

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ