Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta

6. 06. 2023

Uprava SDH, d.d. je v vlogi ustanovitelja D.S.U., d.o.o. dne 26. 5. 2023 sprejela sklep, s katerim je za člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., ki zastopata interese ustanovitelja, imenovala Sebastiana Trajkovskega in Sebastiana Cafuto. Novo imenovana člana nadzornega sveta sta nastopila mandat dne 29. 5. 2023 za obdobje štirih let.

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ