IMENOVAN NOVI GLAVNI DIREKTOR D.S.U., d.o.o., Ljubljana

15. 12. 2023

Nadzorni svet Družbe za svetovanje in upravljanje (D.S.U., d.o.o.) je za mandatno obdobje 16.12.2023 do 15.12.2028, imenoval novega glavnega direktorja družbe, g. Mitjo Križaja. Novega glavnega direktorja je nadzorni svet D.S.U., d.o.o. izbral v predpisanem izbirnem postopku skladno z Aktom o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o..

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ