Otvoritev palače DSU

23. 01. 2012

Po dobrih treh letih gradnje so se v stavbo na Litostrojski 54 vselili najemniki. Stavba, bolj znana kot Objekt C, se zdaj formalno imenuje Palača DSU in je danes, 23. januarja ob 14h, simbolično postala drugi dom več kot 1000 zaposlenim na Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za jedrsko varnost in Inšpektoratu RS za okolje in prostor skupaj z Območno enoto Ljubljana ter Statističnem uradu RS ...

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ