Po 12-tih letih končno do sporazuma med D.S.U., d.o.o. in Krašem d.d.

17. 05. 2012

Po 12-tih letih pogajanj sta D.S.U., d.o.o. in Kraš d.d. danes, 17. maja 2012, v Tolminu, podpisala Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med D.S.U., d.o.o. in Krašem d.d.. Po pogodbi bo Kraš d.d. za odškodnino v višini 1.800.000 EUR izstopil iz lastništva pravne osebe Planika Kobarid Tolmin, d.o.o., hkrati pa se obe strani odpovedujeta vsem tekočim in morebitnim prihodnjim upravnim in drugim pravnim postopkom ...

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ