D.S.U., d.o.o. z novo spletno stranjo

6. 07. 2016

S postavitijo nove spletne strani želi D.S.U., d. o. o. (DSU) širši javnosti predstaviti in bolj približati svoje dejavnosti. Poleg javnih pooblastil glede zaključka lastninjenja in privatizacije, ki jih je DSU prevzela na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in ob prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, se DSU v pretežni meri ukvarja z upravljanjem nepremičnin in investiranjem v nepremičnine ter z oddajanjem prireditvenih prostorov in sejnih sob. 

Na novi spletni strani so podrobneje predstavljeni objekti, ki jih DSU trenutno upravlja. Novost predstavlja Katalog nepremičnin, ki jih DSU prodaja ali oddaja. Poleg ključnih informacij o določeni nepremičnini so za boljši prikaz stanja in lokacije nepremičnine objavljene tudi fotografije ali GURS-ovi posnetki nepremičnin. Zainteresirani javnosti bodo še naprej dostopni vsi izvedeni javni razpisi za prodajo ali oddajo nepremičnin, ločeno pa tudi objave javnih naročil in številne druge informacije, ki osvetljujejo aktivnosti, ki jih izvaja DSU.

Prenovljena spletna stran nudi rezervacijo sejnih sob in kongresne dejavnosti z možnostjo vseh spremljajočih kongresnih dejavnosti, kot tudi dostop do navodila za pripravo vloge za izdajo potrdil o lastninjenju. 

 

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ