VILA BLOK LINHARTOVA »LASTOVKA«

LOKACIJA

Večstanovanjski blok se nahaja na lokaciji za Bežigradom ob Linhartovi cesti. V neposredni okolici se nahaja vsa potrebna infrastruktura: osnovna šola, vrtec, gimnazija, knjižnica, trgovine, tržnica, zdravstveni dom, lekarna, banka, pošta, upravna enota, avtobusna in železniška postaja, postajališče LPP in Bicikelj, restavracije, rekreacijske površine (Severni mestni park).

V oddaljenosti od:

tržnica 250 m   park in otroško igrišče 150 m   železniška postaja 800 m
trgovina 150 m   osnovna šola 300 m   avtobusna postaja 1000 m
zdravstveni dom 150 m   osnovna šola 700 m   postajališče Bicikelj 150 m
lekarna 250 m   gimnazija 150 m   postajališče LPP 70 m
banka 350 m   knjižnica 450 m   upravna enota 350 m

 

KOMERCIALNE SKICE/CENIK

KLET

PRITLIČJE

1.NADSTROPJE

2.NADSTROPJE

TERASA

 

STANOVANJA BODO VSELJIVA V PRVI POLOVI 2021.

 

KOMERCIALNI OPIS

Urbanistična in arhitekturna zasnova

Večstanovanjski objekt ima 7 stanovanj in urejen dovoz z Linhartove ceste. Tlorisni gabariti večstanovanjskega objekta so 16,67 x 18,16 m in vertikalnega gabarita: klet, pritličje, 1.nadstropje, 2.nadstropje in terasa. V kletni etaži se nahaja garaža, ki ima urejen dovoz z dvorišča z avtomobilskim dvigalom. Pritličje z vhodno avlo in dvema atrijskima stanovanjema ima tudi kolesarnico in shrambe. V 1. in 2.nadstropju sta po eno večje (4SS, ki ga je možno urediti tudi v 5SS), ter eno manjše stanovanje (2SS, ki ga je mogoče urediti v 2,5SS). Obe stanovanji v obeh nadstropjih imata tudi lasten pokrit balkon. V 3.nadstropju (imenovano tudi terasa) je eno samo večje stanovanje z veliko teraso. Dovršena arhitektura večstanovanjskega objekta in racionalna ter estetska zasnova stanovanj je primerna za ljudi, ki jim je kultura bivanja nadvse pomembna. Dnevni prostori v vseh stanovanjih imajo južno orientacijo, poleg tega pa še vzhodno ali zahodno orientacijo. Večstanovanjski objekt ima zagotovljenih 12 parkirnih mest, od tega 9 v garaži in 3 zunaj na dvorišču objekta.

Krajinska arhitektura

Zunanja ureditev obsega otroško igralo, zelenico, nekaj dreves nižje rasti ter nizko grmičevje ob parcelni meji. Po parcelni meji bo potekala ograja.

Konstrukcija

Objekt ima armiranobetonsko temeljno ploščo, debeline 50 cm. Nosilne stene so armiranobetonske debeline 25 cm, razen nosilnih sten v kleti, ki so debeline 30 cm. Medetažne plošče so armiranobetonske, debeline 18 cm, razen medetažne plošče nad kletjo, ki je debeline 20 cm. Konstrukcija stopnišča in dvigalnega jaška je armiranobetonska.

Fasadni ovoj in streha

Finalni sloj fasade je sestavljen iz dveh elementov. Fasada na pretežno severnem delu objekta in na zahodnem delu v 3. nadstropju je prezračevana z zaključnim slojem iz alucobonda v rjavi barvi. Ostala fasada je tankoslojna kontaktna z zaključnim slojem v beli barvi.

Streha je sistemska ravna streha z notranjimi odtoki in varnostnimi prelivi. Streha se odvodnjava preko vertikalnih odtočnih cevi. Na strehi so postavljeni podstavki z zunanjimi enotami lokalnih stanovanjskih (split) klima naprav. Ograje pokritih balkonov, lož, terase in francoskih balkonov so iz alu barvane pločevine na kovinski podkonstrukcij, v barvi antracit. Ograje segajo 105 cm od gotovega tlaka. Stavbno pohištvo na fasadi je v aluminijasti izvedbi, v barvi antracit. Zunanje police so iz barvane aluminijaste pločevine v barvi antracit.

Komunikacije in skupni prostori

Vhod v objekt v pritlični etaži je nadkrit in opremljen z video domofonom, ter poštnimi nabiralniki in oglasno tablo. Vhodna vrata so aluminijasta. Garaža in stanovanja so dostopna z osebnim dvigalom ali pa po stopnišču. Finalni tlaki v vseh skupnih prostorih so keramične ploščice. V terasni etaži na hodniku je v strehi nameščena svetlobna kupola, ki služi kot servisni izhod na streho. Stene in stropovi komunikacij in skupnih prostorov so glajeni in slikopleskarsko obdelani v beli barvi.

Stanovanja

Tlorisi stanovanjskih enot so zasnovani funkcionalno. Ne gleda na tip stanovanja, je poudarek na enotnem bivalnem prostoru, ki se preko velikih steklenih površin širi v naravo in povezuje z naravo.

Vsa stanovanja so opremljena z enokrilnimi protivlomnimi požarnimi vhodnimi vrati.

Vrata so opremljena z varnostno cilindrično ključavnico s tritočkovnim zapiranjem in kukalom. Notranja vrata so enokrilna ali drsna lesena, barvana belo. Opremljena so s tipsko kljuko in pripadajočo ključavnico.

Okna segajo do tal. So aluminijasta v antracit barvi, s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljena so s troslojnim termoizolacijskim steklom, Uw ≤ 0,9 W/m²K. Vsa okna imajo zunanje žaluzije KRPAN na električni pogon s kaseto, skrito v fasadi.

Oprema v komercialnih skicah je risana informativno in ni predmet prodaje, razen elementov sanitarne opreme v kopalnicah.

Tla in stene kopalnic so obložene s keramičnimi ploščicami. Barva keramike je v nevtralnih svetlih tonih.

V kopalnici so vgrajeni umivalnik s pripadajočo armaturo, straniščna školjka s stenskim podometnim izplakovalnikom, kopalna kad ali tuš s pripadajočo armaturo in stenski lestvični radiator. V straniščih je vgrajen manjši umivalnik s pripadajočo armaturo in straniščna školjka s stenskim podometnim izplakovalnikom. Kopalnice so opremljene s talnim sifonom. Kopalnice oziroma pralnice imajo priključek za pralni in sušilni stroj.

V kuhinji je predviden prostor za električno kuhalno ploščo, napo, pečico, pomivalni stroj, hladilnik, pomivalno korito in shranjevalne omare. Stenska keramika v kuhinjah ni predvidena.

V vseh bivalnih in spalnih prostorih je finalni tlak gotov troslojni panelni parket, pod katerim je sistem talnega gretja. Finalni tlak na zunanjem pokritem balkonu, loži in terasi je iz lesa, v atriju pa iz keramičnih ploščic.

Armiranobetonske stene so glajene in slikopleskarsko obdelane.

Predelne stene, ki niso nosilne, so v mavčnokartonski izvedbi, debeline vsaj 10 cm. Praviloma so iz dvojnih mavčnokartonskih plošč na podkonstrukciji z vmesno izolacijo.

Spuščen strop pod katerim je razvod instalacij je iz mavčno kartonskih plošč na ustrezni podkonstrukciji.

Mavčnokartonske stene in stropovi so bandažirani, glajeni in slikopleskarsko obdelani v beli barvi.

Svetla višina stanovanj je 2,60 m.

Klet, shrambe in kolesarnica v pritličju

V kleti se nahaja manjši tehnični prostor in garaža z 9 parkirnimi prostori, ki je dostopna z avtomobilskim dvigalom.

Shrambe in kolesarnica se nahajajo v pritličju. Stene shramb in kolesarnice so armiranobetonske, oziroma mavčnokartonske. Armirano betonske so glajene in slikopleskarsko obdelane, mavčnokartonske stene so bandažirane, glajene in slikopleskarsko obdelane. Finalni tlaki v tehničnem prostoru, shrambah in kolesarnici so keramične ploščice.

V garaži je epoksi finalni tlak.

Komunalni priključki in instalacije

Objekt je priključen na električno omrežje, vodovod, plinovod, fekalno kanalizacijo in ima možnost priključitve na več ponudnikov telekomunikacijskih omrežij.

Elektro inštalacije

Vsako stanovanje ima ločeno merilno mesto porabe električne energije. Za objekt je predvidena meritev skupne rabe.

Predviden je integriran sistem telekomunikacij (telefon, internet, TV) s ponudnikom po lastni izbiri. V skupnih prostorih (hodnik, stopnišča) je nameščena splošna in varnostna razsvetljava, svetilke v hodnikih in stopniščih imajo senzorski vklop. Vklop varnostne razsvetljave je ob izpadu napajanja samodejen. Pred vhodom v objekt je nameščena zunanja enota video domofona, ki je povezana z električno ključavnico za odpiranje vhodnih in ograjnih vrat.

V stanovanjih so v hodniku nameščene razdelilne elektro omarice z inštalacijskimi odklopniki in telekomunikacijske omarice z UTP dovodom. Dovodi do posameznih telekomunikacijskih vtičnic v stanovanjih so izvedeni z UTP kablom. Stanovanja imajo notranjo enoto video domofona ter vtičnice za električno in telekomunikacijsko opremo.

Poleg tega so v stanovanjih pripravljeni priključki za kuhinjsko in kopalniško opremo ter izpusti in stikala za svetilke. Stanovanja imajo izvedene stropne svetilke v sanitarijah, na pokritih balkonih, ložah in terasi.

V vsakem stanovanju je izvedena predpriprava (cevne instalacije) za protivlomno varovanje.

Zunanja senčila so na motorni pogon in se jih krmili s stikali znotraj posameznih prostorov v stanovanju.

Strojne inštalacije

Objekt je priključen na javno vodovodno omrežje preko skupnega vodomera na pripadajoči parceli.

Vsa stanovanja imajo odštevalne števce na daljinsko odčitavanje.

Za potrebe priprave ogrevne vode temperaturne sistema 37/30°C za talno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v posamezni stanovanjski enoti je predvidena kondenzacijska pretočna stenska plinska peč, moči 1,9-19 kW, s pretočnim grelnikom sanitarne vode na zemeljski plin s prisilnim vlekom.

Plinomeri so nameščeni v kolesarnici.

Ogrevanje v stanovanjih se zagotovi s talnim ogrevalnim sistemom. Talni sistem ogrevanja poteka v notranjih prostorih stanovanja. V kopalnicah so predvideni tudi lestvični kopalniški radiatorji.

Vsa stanovanja so rekuperativno prezračevana. V stanovanjih so predvideni kakovostni lokalni rekuperatorji zraka (stalen pritok svežega zraka).

Stanovanja imajo predvidene inverterske klimatske naprave v split izvedbi, ki bodo služile za pohlajevanje in dogrevanje. Prezračevalne notranje enote so vgrajene na steni pod stropom na hodniku in/ali v dnevnem prostoru. Zunanje enote so predvidene na strehi objekta.

V kopalnicah je predvideno prisilno prezračevanje.

Kanalizacija

Objekt je priključen na obstoječ kanalizacijski sistem, v katerega se bodo odvajale odpadne komunalne vode. Meteorne vode s streh se bodo odvajale v ponikovalnico na pripadajoči parceli.

 

KATALOG MATERIALOV

Kupec ima možnost izbora finalnih materialov iz Katalog materialov.pdf.

PRIJAVA NA OGLED STANOVANJ

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca, ter se najavijo za ogled predmeta ponudbe pri:

Tadej Pajtler
Tel. št.: + 386 (0)1 589 48 71, + 386 (0)1 589 48 52, + 386 (0)1 589 48 00
Mobi: + 386 31 323 848
E-pošta: tadej.pajtler@dsu.si

in sicer izključno med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30. 06. 2020.

Ogled pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca.