Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023

30. 10. 2019 - 18. 11. 2019

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil ponovno objavila javni razpis, katerega predmet je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023, in sicer naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje splošne odgovornosti – excess kritje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje kibernetskih tveganj, nezgodno zavarovanje.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=330941. Javno naročilo se oddaja po konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem bo naročnik v prvi fazi na podlagi prijav preveril usposobljenost gospodarskih subjektov za izvedbo naročila, v drugi fazi pa bo k oddaji ponudbe in pogajanjem povabil usposobljene kandidate. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi pojasnila in odgovori na vprašanja kandidatov na portalu javnih naročil.

Prijava se predloži elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13922.

Rok za predložitev ponudb je 18.11.2019 do 13. ure.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ