Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih

16. 07. 2020 - 3. 09. 2020

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil objavila javni razpis, katerega predmet je štiriletno vzdrževanje in servisiranje dvigal v poslovnih objektih v lasti oz. v upravljanju D.S.U., d.o.o., in sicer vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje ter tudi reševanje oseb iz dvigal in odprava napak oz. izredno servisiranje dvigal po naročilu (npr. zaradi poškodb ali odpovedi posameznih delov oz. dvigal, barvanje, zamenjava dekorativnih elementov, modifikacije zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi), kar v posameznih specificiranih primerih vključuje tudi potrošni material in zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov dvigal.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=353574. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi pojasnila in odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil.

Ponudba se predloži elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18060.

Rok za predložitev ponudb je 24. 8. 2020 do 10. ure.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ