Obnova poslovne stavbe Metalna

26. 10. 2020 - 18. 11. 2020

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil objavila javni razpis, katerega predmet so gradbeno obrtniška in instalacijska dela za obnovo poslovne stavbe Metalna, Zagrebška 20, Maribor, ki se uporablja predvsem za namen upravne in pisarniške rabe. Predmet naročila je razdeljen na dva sklopa:

  • sklop št. 1: Ureditev meteorne kanalizacije in drenaže, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in izvedba fasade, št. naročila 403/20-259:
    • podsklop št. 1.3: Fasada;

    • podsklop št. 1.2: Zunanje stavbno pohištvo;

    • podsklop 1.1: Meteorna kanalizacija in drenaža;

  • sklop št. 2: Projektiranje in vgradnja dvigala, št. naročila 403/20-260.

Naročnik bo sklopa oddal posamično.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=369125. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi pojasnila in odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil.

Ponudba se predloži elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21539.  

Rok za predložitev ponudb je 18. 11. 2020 do 10. ure.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ