Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov

2. 11. 2020 - 4. 12. 2020

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil in v Uradnem list EU objavila javni razpis, katerega predmet je okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov in površin, ki so v lasti, upravljanju ali uporabi naročnika D.S.U. d.o.o., in sicer:

  • sklop 1: dnevno in občasno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe Smelt,
  • sklop 2: dnevno in občasno čiščenje poslovnih prostorov in okolice poslovne stavbe poslovne stavbe Metalna,
  • sklop 3: generalno čiščenje poslovnih prostorov in steklene fasade in površin v posameznih delih stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski kristali,
  • sklop 4: dnevno, občasno oz. druga posebna čiščenja poslovnih prostorov in okolice stavb v lasti, upravljanju ali uporabi D.S.U., d.o.o., za katere zahteve še niso definirane, zato se za te storitve sklepa okvirni sporazum.

Ponudniki oddajo ponudbo za kateri koli sklop in poljubno število sklopov. Sklopi bodo oddani ločeno.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=371712. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi pojasnila in odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil.

Ponudba se predloži elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22086.

Rok za predložitev ponudb je 4. 12. 2020 do 10. ure.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ