Izdelava projektne dokumentacije za projekt območje Litostroj jug

3. 05. 2021 - 29. 06. 2021

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil objavila razpis za oddajo javnega naročila, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije za projekt območje Litostroj jug za prostorske enote P1, P2 in P3 (sklop 1: P1, sklop 2: P2 in sklop 3: P3), za skoraj ničenergijske stavbe in ploščad za izven-letališko pristajanje, in sicer:

  • izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
  • pridobitev vseh potrebnih soglasij k projektnim rešitvam;
  • izdelava vloge in pridobitev odločbe obveznosti plačila komunalnega prispevka;
  • izdelava vloge za pridobitev pravnomočnega integralnega gradbenega dovoljenja;
  • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI);
  • izdelava projektno dokumentacijo izvedenih del (PID);
  • projektantski nadzor tekom celotne gradnje.

Razpisna dokumentacija, vključno z vprašanji in odgovori, je dosegljiva na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=392680.

Postopek javnega naročanja bo potekal dvofazno. V prvi fazi bo naročnik preveril usposobljenost kandidatov, ki bodo oddali pravočasno prijavo. V drugi fazi pa bo k oddaji ponudbe povabil usposobljene kandidate in se predvidoma z njimi pogajal o ponudbah.

Prijava se predloži elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3425.

Rok za predložitev prijav je naročnik podaljšal do 29. 6. 2021 do 10. ure.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ