Storitve zavarovanja

27. 10. 2023 - 1. 12. 2023

D.S.U., d.o.o. je na portalu javnih naročil objavila razpisno dokumentacijo s povabilom k predložitvi ponudb za javno naročilo »Storitve zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj«, št. naročila 403/23-148-150.

Predmet naročanja je zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v času od 31. 12. 2023 24:00 ure do 31. 12. 2026 24:00 ure.

Naročilo je razdeljeno na tri sklope:

  • sklop 1: Premoženjsko zavarovanje in zavarovanje odgovornosti, št. naročila 403/23-148;
  • sklop 2: Avtomobilsko zavarovanje, št. naročila 403/23-149;
  • sklop 3: Kolektivno nezgodno zavarovanje, št. naročila 403/23-150;

Gospodarski subjekti oddajo ponudbo za kateri koli sklop – enega, dva ali vse tri sklope.

Razpisna dokumentacija (deli, ki ne vsebujejo zaupnih informacij) je dosegljiva na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=497345.

Zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je naročnik opredelil kot poslovno skrivnost. Ta del razpisne dokumentacije lahko gospodarski subjekt oz. z njegove strani pooblaščena oseba skladno s točko 8.1 razpisne dokumentacije prevzame na sedežu naročnika v njegovem delovnem času, in sicer najpozneje dne 23. 11. 2023.

Ponudba se odda elektronsko v informacijski sistem eJN preko URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=32139.

Rok za prejem ponudb je 1. 12. 2023 do 10. ure.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ