Razpis za prosto delovno mesto pravni svetovalec

12. 10. 2016 - 26. 10. 2016

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, razpisuje delovno mesto za nedoločen čas

Pravni svetovalec (M/Ž)

Opis delovnega mesta: odgovornost za področje  javnih naročil (priprava razpisne dokumentacije, vodenje postopkov, skrbništvo, poročanje), svetovanje na področju gradbenega in stvarnega prava, skrb za skladnost poslovanja, svetovanje na drugih pravnih področjih, priprava mnenj in poročil ipd.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje: univerzitetna izobrazba pravne smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj, zahtevane delovne izkušnje na področju javnih naročil, zaželene delovne izkušnje na področju gradbenega in stvarnega prava, skladnost poslovanja, zaželen pravniški državni izpit.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo do vključno srede 26.10.2016 na e-naslov katja.ujcic@dsu.si, s pripisom: prijava na razpis za delovno mesto pravni svetovalec. Več informacij na spletni strani www.dsu.si.

Opis del in nalog:

GLAVNA PODROČJA DELA:

 1. Odgovornost za področje javnih naročil, vodenje postopkov javnih naročil, priprava razpisnih dokumentacij za javna naročila, interni akti s področja javnih naročil, skrbništvo področja javnih naročil, zunanje in notranje poročanje.
 2. Naloge na področju gradbenega in stvarnega prava (podpora poslovanju z nepremičninami).
 3. Vodenje področja skladnosti družbe (spremljanje vse relevantne zakonodaje, priporočil, kodeksov…), priprava seznama obveznosti družbe in zaposlenih v zvezi s poročanjem po veljavni zakonodaji, priprava poročil regulatorjem in drugim.
 4. Vodenje postopkov v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja (priprava odločb, presoja za objavo pogodb, odgovornost za objavo vseh podatkov skladno z zakonodajo ipd.).

DRUGA PODROČJA DELA:

 1. Pravno svetovanje na sedežu družbe in izven.
 2. Opravljanje pravnih storitev za družbo in za druge naročnike.
 3. Priprava pravnih pregledov, pravnih mnenj, poročil, odločb, pogodb in drugih pravnih aktov.
 4. Sodelovanje z odvetniki.
 5. Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje, spremljanje projektov.
 6. Priprava programa dela in poročil s področja svojih del in predlog aktivnosti: priprava gradiv predlogov sklepov za odločanje, izvajanje sprejetih sklepov in ostalo.
 7. Predlogi strokovnih rešitev in vodenje postopkov.
 8. Spremljanje predpisov s področja službe.
 9. Sodelovanje pri pripravi letnih planov in poročil.
 10. Priprava gradiv in predlog sklepov za organe družb in izvajanje sprejetih sklepov.
 11. Druga pravna opravila na sedežu družbe in izven.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ