Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec za gradbeništvo (vodja projektov/vodja gradbeništva) - m/ž

21. 11. 2017 - 21. 12. 2017

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, ki širi svojo dejavnost na področju izgradnje poslovnih objektov v lastni režiji z namenom nadaljnje prodaje ali oddaje v najem, vabi k sodelovanju kandidate (m/ž) za prosto delovno mesto 

STROKOVNI SODELAVEC ZA GRADBENIŠTVO (VODJA PROJEKTOV / VODJA GRADBIŠČA) - m/ž

Opis delovnega mesta:

  • vodenje investicij in vodenje inženiringa pri razvoju projektov:
    • vodenje gradbišč, organizacija in koordiniranje procesa gradnje zahtevnih objektov
    • odgovornost za zagotavljanje kvalitete izvedenih del v skladu s predpisi, normativi in standardi
    • koordinacija dela podizvajalcev
  • strokovni nadzor nad gradnjo
  • vodenje gradbenih in nepremičninskih projektov.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: najmanj višja izobrazba gradbene smeri, najmanj 5 let primerljivih delovnih izkušenj, znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina), opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, poznavanje programa Acad in Ms Project ali podobno.

Drugi pogoji: nekaznovanost za kazniva dejanja (potrdilo o nekaznovanosti predloži izbrani kandidat)  

Kandidatom ponujamo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju, z možnostjo osebnega razvoja in strokovnega izpopolnjevanja. S kandidatom (m/ž) bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo do vključno 21.12.2017 na naslov: D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, s pripisom: prijava na razpis za delovno mesto vodja projektov / vodja gradbišča - ne odpiraj.

Več informacij o prostem delovnem mestu in pogojih lahko dobiti na tel. številki: 01/ 58 94 822 pri svetovalki za kadrovsko področje Katji Ujčič.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ