PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Dunajski Kristali, Štukljeva cesta, Ljubljana

Oddaja: kletni prostori Leto: 2008 Površina: 38,30 m2 Cena: 8,00 EUR

V poslovni stavbi Dunajski Kristali za Bežigradom oddamo več kletnih prostorov. Prostori so različnih velikosti (okoli 30 m2), suhi in primerni za shranjevanje. V Prostorih je prepovedano shranjevanje nevarnih ali vnetljivih snovi.  Dostop do kletnih prostorov je omogočen skozi garažno hišo. Parkiranje vozila je v času razkladanja/nakladanja (15 min) brezplačno.

Cena najema je 8,00eur/m2 brez DDV-ja.

 

Za vse informacije pokličite  na tel. št. 01/58 94 888 ali 041/730 260 (g. Cicmil)

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

k.o. Vič

Prodaja: delno kmetijsko, delno stavbno zemljišče Leto: Površina: 3.044,00 m2 Cena: 76.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1218, v izmeri 3.044 m², k.o. 1723 Vič.  Z vidika namenske rabe spada parcela delno v območje gospodarske cone (791 m2), preostali del pa predstavlja kmetijsko zemljišče (2.253 m2).  JZ del parcele (791 m2), ki se stika s Cesto na Brdo, se nahaja v območju predkupne pravice MOL. Skladno z določili Odloka o zazidalnem načrtu za navedeno območje, se ta del nahaja v funkcionalni enoti F19, ki je namenjena ureditvi skupnih parkovnih površin, odprtih rekreacijskih površin in podobno.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 76.000,00 EUR. V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

PS SMELT, DUNAJSKA CESTA 160, LJUBLJANA

Oddaja: Poslovni prostor Leto: 1986 Površina: 25,00 m2 Cena: EUR

Oddamo poslovni prostor na izredni lokaciji v središču poslovnega dogajanja z vso infrastrukturo v neposredni bližini stavbe. Pisarne se nahajajo v osmem nadstropju poslovne stavbe SMELT na Dunajski cesti 160, neposredno ob mestni obvoznici in obsegajo od 20 m2 - 25 m2 površine.

V stavbi je urejeno 24 urno fizično varovanje, v poslovnem času pa se izvaja tudi receptorska služba. Pisarne imajo urejene ločene sanitarije za moške in ženske, ki se nahajajo v vsakem nadstropju. V poslovni stavbi je na voljo tudi avtomat za vročo in hladno vodo, ter v določenih nadstropjih avtomati za prigrizke.

V sami poslovni stavbi Smelt oz. v neposredni bližini je na voljo več trgovin, dve banki, lekarna, menza s cenovno dostopno kakovostno prehrano ter več drugih gostinskih lokalov s ponudbo hrane in pijače. V bližini poslovne stavbe se nahaja tudi postajališče LPP.

Za parkiranje je poskrbljeno neposredno ob objektu v garažni hiši WTC-SMELT (povezana s poslovno stavbo SMELT) v lasti družbe Parking d.o.o., kjer je možen najem stalnih parkirnih mest ali občasno parkiranje. V bližini (200 m) je tudi parkirna hiša Dunajski kristali, kjer je prav tako mogoč ugoden najem stalnih parkirnih mest.

Za več podrobnosti in ogled pokličite na telefon 01/5894 860 ali nam pišite na elektronski naslov polona.omejc@dsu.si. Z veseljem vam pripravimo vam ustrezno ponudbo in razkažemo prostore.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Kamnica - Dol pri Ljubljani

Prodaja: zazidljivo zemljišče Leto: Površina: 881,00 m2 Cena: 36.900,00 EUR

Prodamo parcelo št. 57/1, k.o. 1766 Petelinje, v izmeri 881 m2

 

Zemljišče se nahaja v naselju Kamnica. Gre za območje stavbnih zemljišč - razpršena gradnja.  V postopku priprave je nov občinski prostorski načrt (OPN), ki uvršča parcelo na območje SS – stanovanjske površine. Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Zemljišče nima dostopa do javne ceste. Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico do uveljavljanja predkupne pravice na predmetni nepremičnini.

 

Dovoljeni faktor zazidljivosti je 40 %, faktor izrabe 1,2, delež zelenih površin vsaj 10 %. Zemljišče se v celoti nahaja na poplavno ogroženem območju – katastrofalna območja poplavljanja.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 36.900,00 EUR (41,88 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 93.600,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 93.600,00 EUR (55,91 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

K.o. Grad, Cerklje na Gorenjskem

Prodaja: Delno območje centralnih dejavnosti / delno območje stanovanj / delno območje zelenih površin / delno stanovanjske površine / delno površine cest Leto: Površina: 22.704,00 m2 Cena: 964.000,00 EUR

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad. Po namembnosti gre za delno območje centralnih dejavnosti (4.666 m2), delno območje stanovanj (4.054 m2), delno območje zelenih površin (9.727 m2), delno stanovanjske površine (3.691 m2), ter delno površine cest (566 m2). Možna je sprememba namembnosti.
Izhodiščna prodajna cena za vse parcele znaša 964.000,00 EUR

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Grajski trg 1 - Maribor

Prodaja: Kino dvorana Leto: 1935 Površina: 541,30 m2 Cena: 471.000,00 EUR

Kino dvorana Udarnik v Mariboru, Grajski trg 1, kvadratura dvorane 541,30m2 (stavba št. 1587 k.o. 657, številka dela stavbe 16)

Stoječa na parcelah 1359 in 1360 v k.o. Maribor – Grad

Cena   471.000,00 EUR, možna tudi oddaja.

Kontakt: Dušan Nikolić

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Barbariga, Vodnjan, Istra, Hrvaška

Prodaja: počitniški apartma Leto: 1987 Površina: 35,77 m2 Cena: 50.250,00 EUR

Prodaja se dvosobni počitniški apartma B, v nadstropju počitniškega objekta v turističnem naselju Barbariga, ki stoji na parc. št. 7472 in 7927/4, k. o. Vodnjan, Republika Hrvaška.

Obsega dnevno sobo s kuhinjo, sobo, kopalnico in predsobo ter teraso. Apartma ima neto tlorisno površino 35,77 m2.

Objekt stoji na zemljišču, parc. št. 7472 in 7927/4, k. o. Vodnjan, skupne površine 141 m2.

Predmetno stanovanje je v zemljiški knjigi opredeljeno s solastniškim deležem na nepremičnini parc. št. 7472, številka zk vložka 7194, k.o. 324370 Vodnjan, do ½ (E-2)  in na nepremičnini parc. št. 7927/4, številka zk vložka 6936, k.o. 324370 Vodnjan, do 2/8. Vpis v ZK je urejen.

Prodajna cena 50.250 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Maribor

Oddaja: pisarna Leto: 1948 Površina: 19,80 m2 Cena: EUR

Oddamo poslovne prostore v Mariboru na Teznem - Cena 6,50 eur/m2 brez DDV s stroški. Oddaja se več poslovnih prostorov različnih velikosti, možna združitev pisarn.
Poleg poslovnih prostorov se oddajajo še parkirna mesta po 21,00 + DDV/mesec.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Ljubljana-Bežigrad

Oddaja: Leto: 2010 Površina: 14,00 m2 Cena: 85,40 EUR

Oddamo več parkirnih mest v garažni hiši na Štukljevi ulici za Bežigradom, bližina športnega parka Stožice, severne ljubljanske obvoznice, poslovne stavbe SMELT in WTC

CENIK:

1.) mesečni najem za parkirno mesto  85,40 € z DDV

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Cerklje na Gorenjskem, k.o. Grad

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad. Po namembnosti gre za delno območje centralnih dejavnosti (4.666 m2), delno območje stanovanj (4.054 m2), delno območje zelenih površin (9.727 m2), delno stanovanjske površine (3.691 m2), ter delno površine cest (566 m2). Možna je sprememba namembnosti.
Izhodiščna prodajna cena za vse parcele znaša 964.000,00 EUR