PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

parc. št. 379/3, k.o. 2035 Škofja Loka

Prodaja: Leto: Površina: 696,00 m2 Cena: 78.240,00 EUR

Prodamo parcelo št. 379/3, k.o. 2035 Škofja Loka, stavbno zemljišče ob Poljanski cesti v Škofji Loki. S podrobnejšo namensko rabo je zemljišče namenjeno za stanovanjske površine in sicer za enostanovanjsko gradnjo (SSa).

Skladno z Lokacijsko informacijo so na navedenem območju, poleg bivanja, dovoljene naslednje dejavnosti:
Pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem – pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.

Zainteresiranim lahko posredujemo Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču.

Izhodiščna prodajna cena znaša 78.240,00 EUR.
V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 1145/13, k.o. 821 RDEČI BREG II

Prodaja: Leto: 1955 Površina: 259,00 m2 Cena: 4.020,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1145/13, k.o. 821 RDEČI BREG II, stavbno zemljišče na Janževskem vrhu, Občina Podvelka, ob cesti Podvelka – Ribnica na Pohorju. Na zemljišču se nahaja zapuščen objekt – stavba št. 241, ki je po podatkih GURS zgrajena leta 1955. Nekdanji tovarni Lesna Slovenj Gradec, ki se nahaja v neposredni bližini, je objekt služil za potrebe požarne varnosti. 

Skladno s Potrdilom o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdala Občina Podvelka je predmetno zemljišče opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč – površine razpršene poselitve. Parcela je prosta bremen.

Izhodiščna prodajna cena znaša 4.020,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje

Prodaja: Leto: Površina: 2.186,00 m2 Cena: 203.300,00 EUR

Prodamo parcelo št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje, stavbno zemljišče v naselju Kamnica, v občini Dol pri Ljubljani. Po podrobnejši namenski rabi se zemljišče nahaja v »Morfološki enoti 8/1«. Skladno z Lokacijsko informacijo so v morfoloških enotah z oznako 8 dovoljeni naslednji posegi:

  • gradnja športnih in rekreacijskih objektov in urejanje površin za šport in rekreacijo,
  • gradnja spremljajočih objektov (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali)
  • postavitev začasnih in pomožnih objektov
  • rušitve in nadomestna gradnja ….

V morfološki enoti 8/1 je dopustna prenova objektov in sprememba namembnosti za potrebe bivanja, turizma in gostinstva; morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (območje Žerjavov grad).

Izhodiščna prodajna cena znaša 203.300,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 430/3, k.o. 2078 Kokra

Prodaja: Leto: 1992 Površina: 2.527,00 m2 Cena: 41.880,00 EUR

Prodamo parcelo št. 430/3, k.o. 2078 Kokra, stavbno zemljišče v naselju Kokra, v neposredni bližini reke Kokra. S podrobnejšo namensko rabo je zemljišče opredeljeno kot »površine razpršene poselitve, namenjene bivanju in kmetijstvu«. Skladno z Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, so na tem območju dovoljene naslednje dopolnilne dejavnosti: dopolnilne dejavnosti kmetij, dejavnost gospodinjstev, dejavnost članskih organizacij, oddajanje zasebnih sob gostom, izobraževanje, trgovina, manjše predelovalne dejavnosti, gostinske dejavnosti z največ 20 ležišči… Dovoljene so naslednje vrste objektov: stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, parkirišča…. Maksimalni faktor zazidanosti znaša 0,4, minimalni delež zelenih površin 30%.

Izhodiščna prodajna cena znaša 41.880,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Dunajski Kristali, Štukljeva cesta, Ljubljana

Oddaja: kletni prostori Leto: 2010 Površina: 38,30 m2 Cena: 8,00 EUR

V poslovni stavbi Dunajski Kristali za Bežigradom oddamo več kletnih prostorov. Prostori so različnih velikosti (okoli 30 m2), suhi in primerni za shranjevanje. V Prostorih je prepovedano shranjevanje nevarnih ali vnetljivih snovi.  Dostop do kletnih prostorov je omogočen skozi garažno hišo. Parkiranje vozila je v času razkladanja/nakladanja (15 min) brezplačno.

Cena najema je 8,00eur/m2 brez DDV-ja.

 

Za vse informacije pokličite  na tel. št. 01/58 94 888 ali 041/730 260 (g. Cicmil)

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

PS SMELT, DUNAJSKA CESTA 160, LJUBLJANA

Oddaja: Poslovni prostor Leto: 1986 Površina: 25,00 m2 Cena: 14,00 EUR

Oddamo poslovni prostor na izredni lokaciji v središču poslovnega dogajanja z vso infrastrukturo v neposredni bližini stavbe. Pisarne se nahajajo v osmem nadstropju poslovne stavbe SMELT na Dunajski cesti 160, neposredno ob mestni obvoznici in obsegajo od 20 m2 - 25 m2 površine.

V stavbi je urejeno 24 urno fizično varovanje, v poslovnem času pa se izvaja tudi receptorska služba. Pisarne imajo urejene ločene sanitarije za moške in ženske, ki se nahajajo v vsakem nadstropju. V poslovni stavbi je na voljo tudi avtomat za vročo in hladno vodo, ter v določenih nadstropjih avtomati za prigrizke.

V sami poslovni stavbi Smelt oz. v neposredni bližini je na voljo več trgovin, dve banki, lekarna, menza s cenovno dostopno kakovostno prehrano ter več drugih gostinskih lokalov s ponudbo hrane in pijače. V bližini poslovne stavbe se nahaja tudi postajališče LPP.

Za parkiranje je poskrbljeno neposredno ob objektu v garažni hiši WTC-SMELT (povezana s poslovno stavbo SMELT) v lasti družbe Parking d.o.o., kjer je možen najem stalnih parkirnih mest ali občasno parkiranje. V bližini (200 m) je tudi parkirna hiša Dunajski kristali, kjer je prav tako mogoč ugoden najem stalnih parkirnih mest.

Za več podrobnosti in ogled pokličite na telefon 01/5894 860 ali nam pišite na elektronski naslov polona.omejc@dsu.si. Z veseljem vam pripravimo vam ustrezno ponudbo in razkažemo prostore.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 84.240,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 84.240,00 EUR (50,32 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Grajski trg 1 - Maribor

Prodaja: Kino dvorana Leto: 1935 Površina: 541,30 m2 Cena: 155.000,00 EUR

Kino dvorana Udarnik v Mariboru, Grajski trg 1, kvadratura dvorane 541,30m2 (stavba št. 1587 k.o. 657, številka dela stavbe 16)

Stoječa na parcelah 1359 in 1360 v k.o. Maribor – Grad

Cena   155.000,00 EUR, možna tudi oddaja.

Kontakt: Dušan Nikolić

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Maribor

Oddaja: pisarna Leto: 1948 Površina: 19,80 m2 Cena: EUR

Oddamo poslovne prostore v Mariboru na Teznem - Cena 9,00 eur/m2 brez DDV s stroški. Oddaja se več poslovnih prostorov različnih velikosti, možna združitev pisarn.
Poleg poslovnih prostorov se oddajajo še parkirna mesta po 21,00 + DDV/mesec.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Ljubljana-Bežigrad

Oddaja: Leto: 2010 Površina: 14,00 m2 Cena: 85,40 EUR

Oddamo več parkirnih mest v garažni hiši na Štukljevi ulici za Bežigradom, bližina športnega parka Stožice, severne ljubljanske obvoznice, poslovne stavbe SMELT in WTC

CENIK:

1.) mesečni najem za parkirno mesto  85,40 € z DDV

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE