PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

parc. št. 430/3, k.o. 2078 Kokra

Prodaja: Leto: 1992 Površina: 2.527,00 m2 Cena: 41.880,00 EUR

Prodamo parcelo št. 430/3, k.o. 2078 Kokra, stavbno zemljišče v naselju Kokra, v neposredni bližini reke Kokra. S podrobnejšo namensko rabo je zemljišče opredeljeno kot »površine razpršene poselitve, namenjene bivanju in kmetijstvu«. Skladno z Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, so na tem območju dovoljene naslednje dopolnilne dejavnosti: dopolnilne dejavnosti kmetij, dejavnost gospodinjstev, dejavnost članskih organizacij, oddajanje zasebnih sob gostom, izobraževanje, trgovina, manjše predelovalne dejavnosti, gostinske dejavnosti z največ 20 ležišči… Dovoljene so naslednje vrste objektov: stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, parkirišča…. Maksimalni faktor zazidanosti znaša 0,4, minimalni delež zelenih površin 30%.

Izhodiščna prodajna cena znaša 41.880,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 7.070,00 m2 Cena: 296.000,00 EUR

Prodamo več parcel v k.o. 1770 Kašelj, v skupni izmeri 7.070 m2, in sicer parcele št.: 2627, 2629, 2630, 2633, 2634, 2635, 2641, 2644, 2645 in 2646.

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone. Navedene parcele se nahajajo pri Zalogu, med obstoječimi industrijskimi conami, v bližini kompleksa KOTO, na Agrokombinatski cesti.

Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev poslovne cone. Zemljišče nima dostopa do javne ceste. Zemljišče je brez komunalne infrastrukture.

 

Za obravnavano območje (PO-583) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 296.000,00 EUR (41,87 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnin pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 84.240,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 84.240,00 EUR (50,32 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Grajski trg 1 - Maribor

Prodaja: Kino dvorana Leto: 1935 Površina: 541,30 m2 Cena: 471.000,00 EUR

Kino dvorana Udarnik v Mariboru, Grajski trg 1, kvadratura dvorane 541,30m2 (stavba št. 1587 k.o. 657, številka dela stavbe 16)

Stoječa na parcelah 1359 in 1360 v k.o. Maribor – Grad

Cena   471.000,00 EUR, možna tudi oddaja.

Kontakt: Dušan Nikolić

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Spodnje Radvanje, Maribor, soseska Tabor

Prodaja: Stavbno zemljišče Leto: Površina: 2.002,00 m2 Cena: 50.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1602/1, k.o. 678 Spodnje Radvanje.  Gre za stavbno zemljišče v izmeri 2.002,00 m2, ki se nahaja v soseski Tabor, v Mariboru. V neposredni bližini parcele se nahaja Osnovna šola Tabor I in nekaj večstanovanjskih objektov. Na zemljišču je npr. dovoljena gradnja garaž in parkirišč za potrebe obstoječih prebivalcev.

Izhodiščna prodajna cena znaša 50.000,00 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE